Tag: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP)

Wijziging van de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP)

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP)

Wijziging van de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP)

Wijziging van de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) bij de aankoop van een woning

Wet 11/2021 betreffende maatregelen ter voorkoming en bestrijding van belastingfraude, gepubliceerd op 10 juli 2021, wijzigt het concept van de heffingsgrondslag van de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), waardoor een nieuw concept ontstaat dat de referentiewaarde is.

Vanaf 1 januari 2022 wordt de Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) van onroerend goed berekend en afgerekend tegen de referentiewaarde of tegen de aankoopwaarde, met gebruikmaking van het hoogste bedrag dat wordt vastgesteld door de Algemene Directie Kadaster en wordt geïnformeerd door de notaris voor de verkoop van het onroerend goed.